แทงหวยไม่อั้น แทงไม่อั้น เว็บแทงหวย

วัดพระธาตุลำปางหลวง

ไหว้พระลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนา
04 May

ไหว้พระลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนา

วัดพระธาตุลำปางหลวง แห่งเมือง ลำปาง นั้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของไทย ที่ยังคงอารยธรรมล้านนาไทยเอาไว้ไม่เสื่อมคลาย ทั้งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัดวาอาราม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ตลอดไปจนศิลปวัฒนธรรมที่รับสืบทอดมาแต่โบราณ รวมถึง "รถม้า" และ "ถ้วยชามตราไก่"

วัดพระธาตุลำปางหลวง

ไหว้พระลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนา
04 May

ไหว้พระลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนา

วัดพระธาตุลำปางหลวง แห่งเมือง ลำปาง นั้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของไทย ที่ยังคงอารยธรรมล้านนาไทยเอาไว้ไม่เสื่อมคลาย ทั้งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัดวาอาราม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ตลอดไปจนศิลปวัฒนธรรมที่รับสืบทอดมาแต่โบราณ รวมถึง "รถม้า" และ "ถ้วยชามตราไก่"