แทงหวยไม่อั้น แทงไม่อั้น เว็บแทงหวย

ไหว้พระบุรีรัมย์ วัดเขาพนมรุ้ง เที่ยวชมโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

วัดเขาพนมรุ้ง

วัดเขาพนมรุ้ง ซึ่งก็คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัด บุรีรัมย์ ที่ไม่ว่าใครได้ไปเยือนต่างก็ต้องนึกถึงกันทุกคน เพราะนอกจากความสวยงาม ของโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งนี้ ยังมีเรื่องน่าอัศจรรยย์มากอยู่ด้วย เพราะในทุกๆ ปี จะมีช่วงวันที่พระอาทิตย์ขึ้น ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บานพอดี เรียกว่าเป็นภาพที่งดงาม น่าประทับใจ จนครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมา ที่เทียวบุรีรัมย์ แห่งนี้เพื่อเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้เลยทีเดียว

ที่เที่ยวบุรีรัมย์ วัดเขาพนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทพนมรุ้ง มีสถานที่ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานโบราณที่อยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้ว โดยบริเวณที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้ง จากการสันนิษฐานว่าอาจเคยเป็นที่ตั้งของศาสนสถานพื้นถิ่นมาก่อนที่จะมีการก่อสร้างขึ้นเป็นปราสาทนั่นเองครับ

วัดเขาพนมรุ้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ซึ่งจากการสันนิษฐานคาดว่ามีการก่อสร้างหลายยุคสมัย เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 จึงทำให้มีความงดงามในด้านของสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณอย่างมาก

ชมปราฏการณ์แสงอาทิตย์ลอดผ่านประตู 

วัดเขาพนมรุ้ง

เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แสงอาทิตย์จะสามารถลอดผ่านประตูทั้ง 15 บาน ได้อย่างพอดิบพอดี ที่ปราสาทหินพนมรุ้งนั้น โดยปรากฎการณ์นี้จะเกิดทุก ๆ ปี มีปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมักจะตรงกับวันที่ 5-7 มีนาคม, 3-5 เมษายน, 8-10 กันยายน และ 5-7 ตุลาคม นั่นเองครับ จึงทำให้เกิด งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้นในทุกๆ ปีอีกด้วย โดยมีความเชื่อกันว่า หากใครได้รับแสงอาทิตย์ที่พาดผ่านศิวลึงค์ซึ่งตั้งอยู่กลางปราสาท จะเป็นการเสริมพลังชีวิต และความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองได้อีกด้วย

ประวัติปราสาทพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้งถูกสร้างขึ้นเป็นโบสถ์พราหมณ์ใน ศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ ซึ่งได้นับถือ พระศิวะ เป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบได้เสมือนกับ เขาไกรลาส ที่ประทับของพระศิวะนั่นเองครับ โดยมีการสันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-17

วัดเขาพนมรุ้ง

โดยต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ท่านได้หันมานับถือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวสถานแห่งนี้ จากนั้นทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการดัดแปลงให้เป็น วัดมหายาน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ชื่อ “ปราสาทพนมรุ้ง” นั้นเป็นชื่อดั้งเดิมของโบราณสถานแห่งนี้ โดยคำว่า “พนมรุ้ง” ได้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก ที่พบที่ปราสาทแห่งนี้ ในจารึกพนมรุ้ง หลักที่ 2 หลักที่ 4 โดยจารึกเอาไว้ว่า พนมรุ้งเป็นชื่อเทวสถาน ที่มีขอบเขตกว้างขวาง โดยมีที่ดิน มีหมู่บ้าน และเมือง ทำให้ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นรู้จักกันครั้งแรก ตามที่มีเอกสารที่มีการกล่าวถึงคือ บันทึก ของ Etienne Aymonier ชาวฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2428 ซึ่งได้ตีพิมพ์เป็นบทความในปี พ.ศ. 2445

วัดเขาพนมรุ้ง

การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของไทย

ในปี พ.ศ. 2449 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงได้เสด็จมาที่ ปราสาทพนมรุ้ง คราวเสด็จมณฑลอีสานและทรงเสด็จมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2472 โดยทางกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งให้เป็นโบราณสถานของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และต่อมาในปี พ.ศ. 2503-2504 ได้ดำเนินการสำรวจปราสาทพนมรุ้งกันอีกครั้ง

โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการเริ่มดำเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนัสติโลซิส (Anastylosis หรือก็คือ การนำชิ้นส่วนของปราสาทกลับเข้าสู่ตำแหน่างเดิม) และได้เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน

หากใครได้ไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ เราแนะให้ลองไปเดินเที่ยวชม วัดเขาพนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง กันดูครับ เพราะด้วยเนื้อที่ที่กว้างขวาง และยังมีสิ่งสวยงามในอดีตที่ยังคงอยู่ให้เราได้ชมกัน พร้อมกับประติมากรรมชื่อดัง ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกอย่าง ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ อยู่อีกด้วยครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ