แทงหวยไม่อั้น แทงไม่อั้น เว็บแทงหวย

เที่ยวไหว้พระ วัดอุโปสถาราม กราบพระเจ้าห้าพระองค์ วัดสวยอุทัยธานี

วัดอุโปสถาราม

อุทัยธานนี นั้นมีหนึ่งในที่เที่ยวสำคัญของจังหวัด และทรงคุณค่ามากๆ สำหรับชาวอุทัยธานี นั่นคือ วัดอุโปสถาราม หรือที่ชาวบ้านบริเวณนี้เรียกขานกันด้วยชื่อดั้งเดิมว่า วัดโบสถ์มโนรมย์ นั่นเอง และ วัดดังอุทัยธานี แห่งนี้จะมีความสวยงามขนาดไหน ตามไปดูกันได้เลยครับ

วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี

วัดอุโปสถาราม นั้นเป็นวัดเก่าแก่อยู่ติดกับริมลำน้ำสะแกกรัง จากตลาดสดเทศบาล จะมีสะพานข้ามแม่น้ำมายังวัด โดยภายในวัดมี จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ และพระวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีความสวยงามวิจิตเป็นอย่างมากอยู่ด้วย

ประวัติและความเป็นมาของวัด

เรื่องราวเริ่มต้นของวัดโบสถ์นั้นย้อนกลับไปได้ไกลถึงปีพ.ศ. 2324 เลยครับ วัดตั้งอยู่บนเกาะเทโพ ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง กระทั่ง ในปี พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ท่านทรงเสด็จประพาสเมืองอุทัยธานีมาทางลำน้ำสะแกกรัง เหล่าชาวเมืองอุทัยธานีจึงได้ร่วมกันสร้างแพโบสถ์น้ำเพื่อเอาไว้ใช้เป็นแพรับเสด็จ และยังได้ร่วมกันจัดสร้างพระหล่อเงิน ซึ่งเป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์เพื่อถวายท่าน ในหลวงรัชกาลที่ 5 พระองค์ ก็ทรงรับ และพระราชทานคืนให้แก่ชาวเมืองเก็บไว้เพื่อสักการบูชาที่วัด อุโปสถาราม นั่นเองครับ

วัดอุโปสถาราม

จวบจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเสด็จประพาส และเยี่ยมเยือนหัวเมืองฝ่ายเหนืออีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2449 และพระองค์ยังได้ทรงพระราชทางสิ่งของต่าง ๆ ไว้ให้ที่วัดอีกมากมาย อาทิเช่น ย่ามสักหลาด บาตรทองเหลือง บาตรฝาประดับมุก ตะเกียง และสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันสิ่งของเหล่านี้ยังสามารถหาชมได้อยู่ ซึ่งทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

ความน่าสนใจของวัด

สำหรับภายใน “วัด อุโปสถาราม” ท่านผู้อ่านทุกท่านอ่านแล้วไปเที่ยวกันเองนะจ๊ะเมื่อถึงวัด อุโปสถารามแล้วพอจอดรถแล้วควรจะแวะกราบบูชาขอพรองค์พระพุทธรูปที่ชาวบ้านชาวเมืองอุทัยธานีเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ก่อนเป็นจุดเริ่มต้น

1. พระอุโบสถ

วัดอุโปสถาราม

“ตัวพระอุโบสถ” ซึ่งไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก ถูกล้อมรอบด้วยใบเสมาหินสีแดงส่วนด้านหลังจะเป็นพระเจดีย์ ส่วนภายในพระอุโบสถได้ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่เรียกว่า “พระเจ้าห้าพระองค์” ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ กราบขอพรกันได้ทุกเรื่องครับ และมีภาพจิตรกรรมทั้ง 4 ด้าน เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติยาวติดต่อกัน โดยดำเนินเรื่องตามที่ปรากฏในปฐมสมโพธิกถา

2. พระวิหาร

วัดอุโปสถาราม

ให้ยืนด้านหน้าวิหารก่อนชมความสวยงามของฝาผนังเขียนเล่าเรื่องพุทธประวัติสมัยพุทธกาล ส่วนหน้าบันเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑดูโดดเด่นมาก ๆ ครับ ภายในวิหารประดิษฐาน “องค์พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ” พุทธลักษณะงดงามกราบบูชาขอพรได้เช่นกันโดยเฉพาะขอเรื่องให้ญาติพี่น้องรักกันสามัคคีกัน เรื่องหน้าที่การงานหรือสอบผ่านเข้ารับราชการเป็นต้น

3. เจดีย์สามสมัย

เจดีย์สามสมัย เป็นเจดีย์รูปแบบต่างกัน สร้างอยู่บนฐานไพทีเดียวกันกับวิหารและอุโบสถตั้งเรียงเป็นแนวเดียวกันอยู่หลังพระวิหารและพระอุโบสถ

วัดอุโปสถาราม

เจดีย์องค์ที่อยู่หลังวิหาร : เป็นเจดีย์ทรงระฆัง มีขนาดสูงประมาณเท่าความสูงของวิหาร ส่วนฐานของเจดีย์ประกอบด้วยเขียงถัดขึ้นไปเป็นฐานบัว ตรงบัวหงายทำลวดลายปูนปั้นเป็นรูปกลีบบัวประดับอยู่โดยรอบ ส่วนกลางเจดีย์เป็นฐานเขียงซ้อนกัน 2 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นรูปบัวคว่ำ ท้องไม้ บัวปากระฆัง และองค์ระฆังทรงกลม ส่วนยอดเจดีย์ประกอบด้วย บัลลังก์ เสาหาน บัวฝาละมี ปล้องไฉน บัวกลุ่มเถา ปลีลูกแก้ว ปลียอด และเม็ดน้ำค้าง

เจดีย์องค์กลางอยู่ระหว่างพระวิหารและอุโบสถ : เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ส่วนฐานนั้นประกอบด้วยหน้ากระดานล่าง บัวคว่ำ ท้องไม้ ฐานเขียงรองรับฐานสิงห์เอาไว้อีกชั้นหนึ่ง ส่วนตัวเรือนธาตุทำเป็นซุ้มจระนำยื่นออกมาทั้ง 4 ทิศ ภายในซุ้มได้ประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ โดยทางทิศเหนือและทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทางด้านทิศตะวันตกจะเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร และทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ เหนือซุ้มจระนำขึ้นไปจะมียอดเจดีย์ประดับอยู่ ต่อจากเรือนธาตุเป็นบัลลังก์รองรับบัวกลุ่มถัดขึ้นไปเป็นองค์ระฆังย่อไม้ยี่สิบ ส่วนยอดของเจดีย์เป็นบัวกลุ่ม เถาปลี ลูกแก้ว ปลียอดและเม็ดน้ำค้าง

เจดีย์ด้านหลังพระอุโบสถ : นั้นเป็นเจดีย์ทรงระฆังเหลี่ยม ส่วนฐานจะประกอบด้วยฐานบัว 8 เหลี่ยม ซ้อนกันจำนวน 3 ชั้น ส่วนกลางของเจดีย์จะเป็นทรงระฆัง 8 เหลี่ยม ฉาบด้วยปูนเรียบ ส่วนยอดเจดีย์นั้นประกอบด้วยบัลลังก์ ก้านฉัตร บัวฝาละมี ปล้องไฉน บัวกลุ่ม ปลียอด ครับ

วัดอุโปสถาราม

นอกจากนั้น ยังมี สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรัง สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ อีกทั้งบริเวณริมแม่น้ำเรายังได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำสะแกกรัง ที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม มีการปลูกผัก ปลูกใบเตยกลางน้ำ ที่ปัจจุบันหาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่แล้ว และถ้าหากใครมาตอนช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ก็จะได้เห็นความงามในช่วงที่สวยที่สุดที่หาดูที่อื่นไม่ได้นอกจากที่วัด อุโปสถารามนี้ด้วย

ข้อมูลของวัด ผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี

  • ที่อยู่ : ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/DfLBDHxwba6KQTsk7
  • เปิดให้เข้าชม : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
  • โทร :
  • เว็บไซต์ : –

หากใครมีโอกาสเดินทางไปอุทัยธานี นอกจากชื่นชมและซื้อของต่างๆ (เช่น ยาลม และขนมปังสังขยา) ในตลาด ซึ่งในวันเสาร์ปิดถนนเพื่อให้คนเดินที่ตรอกโรงยา และข้ามสะพานไปหาความสุขจากการทำบุญที่ วัดอุโปสถาราม อีกฟากหนึ่ง จึงจะได้ชื่อว่าถึงสะแกกรัง สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ