แทงหวยไม่อั้น แทงไม่อั้น เว็บแทงหวย

กราบนมัสการ “หลวงพ่อโต” วัดอินทรวิหาร วัดสวยเมืองกรุง ไม่ไปถือว่าพลาด

วัดอินทรวิหาร

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดหลวงพ่อโต นั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักสำหรับ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปอุ้มบาตรองค์ใหญ่ มีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ ที่ถูกสร้างโดยพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และภายในวัดนั้นยังสถานที่อื่นๆ ให้เราได้ไปสักการะ ไหว้ขอพรองค์พระ เสริมสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครับอีกด้วย วันนี้ วัดสวยเมืองไทย จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชม พร้อมทำความรู้จักกับวัดนี้ให้มากยิ่งขึ้นเอง

วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ประวัติและความเป็นมา

วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่ดั้งแต่เดิมชาวบ้านนั้นเรียกว่า “วัดไร่พริก” เพราะสร้างอยู่ในบริเวณสวนผักของชาวจีน ในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนมาเรียกเป็น “วัดอินทาราม” ตามนามของเจ้าอินทวงศ์ โอรสของเจ้าผู้ครองนครเมืองศรีสัตนาคนหุต ผู้ซึ่งมาพำนักและตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใกล้ๆ วัดแห่งนี้ อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นใหม่อีกด้วย

วัดอินทรวิหาร

ส่วนชื่อวัดในปัจจุบันนั้นได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ ในตอนสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้วัดอินทาราม (บางขุนพรหม) ซึ่งได้มีชื่อไปพ้องเข้ากับวัดอินทาราม (บางยี่เรือ) จังสั่งให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียเป็น “วัดอินทรวิหาร” โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น) แห่งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้ตั้งชื่อวัดใหม่ และได้ใช้ชื่อนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันครับ

ความน่าสนใจภายในวัด

วัดแห่งนี้นี้มีความสำคัญอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เป็นวัดที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” หรือ หลวงพ่อโต พรหมรังสี ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของพระพุทธศาสนาไทย และท่านยังเป็นผู้ที่นำเอาพระคาถาชินบัญชรมาทำการปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นอีกหนึ่งบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเรานิยมสวดกัน

วัดอินทรวิหาร

อีกทั้งยังได้มาบรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ โดยท่านเป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณอรัญญิก เจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้น ถึงแม้ต่อมาท่านจะไปบวชเป็นภิกษุและขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ที่ วัดระฆังโฆษิตาราม แล้วก็ตาม แต่ท่านนั้นยังมีความผูกพันกับวัดแห่งเป็นอย่างมาก โดยเราจะเห็นได้จากสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้สร้างไว้ในวัดแห่งนี้

1. พระศรีอริยเมตไตรย

“พระศรีอริยเมตไตรย” หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อโต” นั้นเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูงวัดตั้งแต่พื้นจนถึงยอดเกตุ 16 วา หรืออยู่ที่ราว ๆ 32 เมตร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่เมื่อสร้างไปได้ถึงเพียงพระนาภี หรือบริเวณสะดือของพระพุทธรูป สมเด็จพระพุฒาจารย์โตท่านก็ถึงมรณภาพลงเสียก่อน ทำให้การก่อสร้างนั้นหยุดชะงักไปอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะดำเนินต่อมาอีกถึง 60 ปี ก่อนที่จะสร้างพระศรีอริยเมตไตรยองค์นี้เสร็จสิ้นลงในสมัยรัชกาลที่ 7

วัดอินทรวิหาร

ด้านบนยอดเกตุของหลวงพ่อโตองค์นี้ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกาได้มอบให้แก่รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์ มีการเล่าขานถึงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการทิ้งระเบิดตามสถานที่สำคัญต่างๆ และระเบิดก็ได้มาตกอยู่ที่บริเวณองค์หลวงพ่อโตจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ระเบิดเลยสักลูก ทำให้ชาวบ้านต่างศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้เราสามารถเดินขึ้นไปบริเวณมณฑปองค์หลวงพ่อโตด้านบนได้ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และขอพรหัวใจองค์หลวงพ่อโต พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบวัด

2. พระอุโบสถ

วัดอินทรวิหาร

ไปต่อกันที่พระอุโบสถของวัด ซึ่งทางวัดนั้นได้ทำการรักษาแบบดั้งเดิมหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ของเจ้าอินทวงศ์ แต่ได้มีการเพิ่มเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของพระอุโบสถมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างเก่ามีความชำรุดเสียหายด้วยการบูรณะสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. จิตรกรรมฝาผนัง

วัดอินทรวิหาร

ส่วนของผนังและพื้นของพระอุโบสถได้มีการตกแต่งด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต ทางด้านหลังคานั้นทำการมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสวยงาม และส่วนของช่อฟ้า ใบระกา รวมไปถึงหางหงส์ที่ใช้ประดับตกแต่ง นั้นเป็นงานช่างปูนปั้นตามรูปแบบทรงไทยในสมัยอยุธยาดั้งเดิม โดยภายในประดิษฐานพระประธานนามว่า “พระอินทร์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่อยู่ในอิริยาบถท่านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ด้านซ้ายวางหงายบนพระเพลา ส่วนพระหัตถ์ด้านขวานั้นวางคว่ำลงบนพระชานุ และนิ้วพระหัตถ์นั้นทำการชี้ลงไปที่พื้นธรณี

4. สักการะท้าวมหาพรหม

วัดอินทรวิหาร

และทางวัดนั้นยังมี องค์มหาเทพ ท้าวมหาพรหม ให้เราได้กราบไหว้สักการะ ที่ได้มีการนำมาประดิษฐาน เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อตั้งประดิษฐานและกลายเป็นแลนด์มาร์กของแขวงบางขุนพรหม

ข้อมูล วัดอินทวิหาร กรุงเทพ

ที่อยู่ : 144 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพฯ
วันเวลาที่เข้าชมได้ : เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 282 – 3173
เว็บไซต์ :
Facebook : https://www.facebook.com/WatIndharaviharn

ใครที่กำลังอยากไหว้พระทำบุญ วัดสวยกรุงเทพ กันอยู่ในตอนนี้ วัดอินทรวิหาร เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยครับ เดินทางสะดวก ได้กราบสักการะ หลวงพ่อโต ขอบุญบารมีของท่านให้ช่วยคุ้มครอง ให้มีแต่ความสุขและความเจริญในชีวิต แถมยังมีจุดถ่ายรูปเช็คอินให้อีกเพียบด้วย สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

กราบนมัสการ “หลวงพ่อโต” วัดอินทรวิหาร วัดสวยเมืองกรุง ไม่ไปถือว่าพลาด

กราบนมัสการ “หลวงพ่อโต” วัดอินทรวิหาร วัดสวยเมืองกรุง ไม่ไปถือว่าพลาด
07 May

กราบนมัสการ “หลวงพ่อโต” วัดอินทรวิหาร วัดสวยเมืองกรุง ไม่ไปถือว่าพลาด

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดหลวงพ่อโต นั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักสำหรับ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปอุ้มบาตรองค์ใหญ่ มีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ ที่ถูกสร้างโดยพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และภายในวัดนั้นยังสถานที่อื่นๆ ให้เราได้ไปสักการะ ไหว้ขอพรองค์พระ เสริมสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครับอีกด้วย