แทงหวยไม่อั้น แทงไม่อั้น เว็บแทงหวย

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร วัดสวยน่าเที่ยว เมืองพัทยา

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

วันนี้เราจะมาแนะนำ วัดสวยชลบุรี ซึ่งก็คือ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ที่ยกให้เป็นหนึ่งใน วัดสวยเมืองไทย ที่น่าหาโอกาสไปสักครั้ง เพราะฉะนั้นใครที่อยากไปไหว้พระ ทำบุญกัน เราขอชวนให้ไปแวะเที่ยววัดแห่งนี้เลยครับ วัด ญาณสังวราราม นั้นมีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ อยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เจดีย์พุทธคยาจำลอง, พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์, หรือ พระมหามณฑปพุทธบาท รวมไปถึงสิ่งอื่น ๆ ที่มีความงดงาม ขอแนะให้สายบุญทุกท่านตามมาเที่ยวกันได้ที่ วัดดังพัทยา แห่งนี้ได้เลย

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร วัดสวยน่าเที่ยว ชลบุรี

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

ประวัติและความเป็นมาของวัด

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ถูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยที่มี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานในการจัดสร้างวัด และทรงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ตามสมณศักดิ์เดิมของพระองค์ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) ว่า “วัดญาณสังวราราม”

โดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้นมีความตั้งใจสร้างวัดญาณสังวราราม เพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และอีกหนึ่งเหตุผลก็คือ เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ไทย และให้เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั่นเองครับ จึงทำให้ภายในวัดแห่งนี้มีความงดงามปราณีต และสมพระเกียรติต่อพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

สถาปัตยกรรมที่สำคัญ ๆ ภายในวัด

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

1. พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์

 พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ บูรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ โดยองค์พระบรมธาตุ มีความสูงถึง 39 เมตร ภายในจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้น ซึ่งก็คือ นิทรรศการชั่วคราว รอยพระพุทธบาทจำลอง และ ห้องทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก

2. พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.

พระมหามณฑปพุทธบาท ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับภายในนั้นประดิษฐานพระพุทธบาทคู่แกะสลักลายมงคล 108 ประการ ถูกล้อมรอบไว้ด้วยรูปพระอสีติมหาสาวก ด้วยกระเบื้องโมเสกเก่าจากการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในปี พ.ศ. 2525 ที่ได้ถูกนำมาใช้ประดับที่องค์พระมหามณฑปฯ แห่งนี้อีกด้วย

3. พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง

พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง ได้สร้างขึ้นตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ท่านต้องการให้มีศาสนสถานเป็นที่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำการออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี โดยอาศัยเค้าโครงเดิมมาจากพระเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย ภายในพระเจดีย์มีทั้งหมดด้วยกัน 9 ชั้น โดยจะมีบันไดเวียนขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดได้ และสำหรับชั้นล่างนั้นมีนิทรรศการถาวร เรื่อง “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?” ที่ได้จัดแสดงไว้โดยรอบพระระเบียงด้านนอก และภายในพระเจดีย์ประธาน

4. หอพระไตรปิฎก

หอพระไตรปิฎก นั้นจะตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ โดยจัดสร้างตามคติโบราณ ก็คือ การสร้างหอพระไตรปิฎกเอาไว้กลางน้ำ เพื่อใช้เก็บรักษาพระไตรปิฎก พระอภิธรรมคัมภีร์ต่างๆ ตัวอาคารหอพระไตรปิฎก สร้างแบบไทยประยุกต์ โดยลักษณะจะคล้ายหอพระไตรปิฎกวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

ข้อมูล วัด ญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ชลบุรี

  • สถานที่ตั้ง : 999 หมู่ 11 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/Vf58ATJ5XpGStbHV8
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
  • โทร : 08-1586-0188
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

นอกจากนี้ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร วัดสวยชลบุรี แห่งนี้ยังมี สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่มีความงดงาม ควรหาโอกาสเดินทางไปกันสักครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิหารพระศรีอริยเมตไตรย อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก เป็นต้น ใครที่ได้ไปเที่ยวชลบุรี และไปแถว ๆ พัทยา อย่าลืมแวะมาทำบุญ ไหว้พระ ถ่ายรูปสวย ๆ ที่ วัดสวยพัทยา กันดูครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ